367774

Stadgar

Här hittar du stadgarna som en pdf fil och det är utefter stadgarna man bestämmer vad som är rätt eller fel i en förening. Ofta är det sunt förnuft som fungerar, men en tydlig riktning underlättar arbetet för lika behandling.

I Brf Eken är vårt mål att samtliga ska trivas.