367774

Brandsäkerhet

Föreningen tagit flera stora steg på brandskyddstrappan och källare samt vind har fått nya Supernova brand- och nödutrymningsskyltar. Till detta har vi även köpt in handbrandsläckare för att ge er en möjlighet att släcka en brand om detta skulle inträffa. En brand går mycket snabbt och inom 3-5 minuter är en liten brand en katastrof. Föreningen har också bjudit in FRIS för en brandutbildning till samtliga medlemmar. Datum och tid kommer senare. Tänk på er säkerhet och kontrollera även er brandvarnare i bostadsrätten.