367774

Stämman 9-feb

Inom kort kommer årsredovisningen att delas ut, allt är skickat till HSB för kontroll och därefter ska vi skriva under innan allt skickas till tryckeriet. Detta år har vi beställt hålade exemplar så att ni kan spara ert exemplar i boendepärmen, självklart efter noggrann läsning ;-)

 

 

Enhetsmätning El/Gemensamhets El

 

För att förtydliga då visa frågor har kommit upp så hoppas styrelsen på att föreningen vill gå över till något som heter enhetsmätning/gemensam el.

 

Det innebär att man som medlem;

 • fortfarande betalar för sin egna el och ingen annans
 • slipper en stor fast avgift som E.On idag tar ut oavsett vilken leverantör ni har
 • slipper en fast avgift som el leverantören tar ut
 • slipper oroa sig för varierande priser för elen då föreningen troligen tecknar 3 års avtal/gång
 • får allt samlat på en faktura
 • får en bostadsrätt med högre värde på bostadsrättsmarknaden

 

För föreningen innebär det;

 • sänka kostnader på alla fasta elkostnader
 • sänkt elpris jämfört med innan
 • får tyvärr en kostnad för investeringen (räknas hem) 

 

Bredband

 

Föreningens avtal med HSB Bolina går ut 2011-12-31 och styrelsen ser nu en möjlighet för alla medlemmar att få tillgång till ordentligt bredband, IP-telefoni (vanlig telefoni men utan fast avgift), digital TV (frivilligt) samt en del andra bonus beroende på vilken leverantör styrelsen väljer. Priset kommer vara mycket konkurrenskraftigt!

 

För att kunna gå vidare med detta vill styrelsen ha i uppdrag av stämman att;

 1. införa gemensamhetsbredband 2012-01-01 med lämplig leverantör
 2. ge styrelsen i uppdrag att ta ut självkostnadspris/månad för bredband på månadsavgifterna

 

9 februari 2011 kl. 19.00 i Ekroten.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna