367774

Onödig kostnad för soppåsar?

Många förändringar kommer ske gällande sophanteringen framöver för att tillsammans kapa kostnaderna för föreningen. 

Vi har redan tagit bort tidningskärlet på Bertrandsgatan då denna plats kommer ersättas med matavfallskärl.

 

Ja, ni läste rätt fr.o.m. måndag den 21:e mars 2011 kommer föreningen kunna erbjuda matavfallssortering till de som så önskar. För föreningen innebär det att vi sänker våra kostnader avsevärt om många börjar använda det. För medlemmen innebär det gratis påsar till 50% av ert avfall.

 

Vi kommer också göra följande ändringar i befintligt soprum i källaren Celsiusgatan;

+1 matavfallskärl

+1 wellpapp- och kartongkärl

+1 metallkärl

-2 grovsopor

 

Hoppas ni alla hjälps åt att sänka kostnaderna i Brf Eken samtidigt som vi hjälper vår planet!

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna