367774

Årsstämma den 7 Februari

Årets föreningsstämma avhölls planenligt den 7 februari. Till  mötet hade 36 medlemmar  kommit. Ordförande Daniel Christensson hälsade alla välkomna och många intressanta punkter avhandlades under mötets ordförande Rickard Anderssons ledning.

Mötet avslutades med en god semla dagen till ära.  

 

Viktiga punkter som avhandlades:

- Årsredovisningen  gicks igenom och godkändes  

- Nya medlemmar i styrelsen valdes. Elin Banke och Rolf Carlsson är nya ledamöter i styrelsen som utökas med en ledamot. Alexandra Yllö lämnar styrelsen.

- Nya i valberedning är Sofia Wittman och Henrik Karlsson.

- Sophanteringslösning diskuterades och 4 förslag skall ytterligare detaljeras före beslut.

(Här återkommer vi med mera information) 

 

Årsredovisning och Protokoll från stämman finns separat dokumenterad.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna

Etikettmoln