367774

Årsredovisningar

Här hittar du årsredovisningen som en pdf fil och det är utefter årsredovisningen man bestämmer framtida riktning för föreningen. Genom att jämföra årsredoviningar kan du skapa en bild av hur ekonomin ser ut. Här hittar du bl.a. genomsnittlig belåning per lägenhet, hyra per kvm m.m.

 

I Brf Eken är vårt mål att ekonomin ska vara balanserad, en rimlig årlig avbetalning på lån och rustad för framtiden, med bl.a. en väl genomarbetad underhållsplan.