367774

Autogiro och e-faktura


Autogiro - automatisk dragning av månadsavgifter och andra debiteringar

Med autogiro betalas din hyra automatiskt i rätt tid. Pengarna överförs från ditt bankkonto till HSB Malmö på förfallodagen. Du behöver bara se till att det finns pengar på ditt bankkonto, senast näst sista vardagen i varje månad.

Efter att du fyllt i autogiroanmälan och returnerat den till HSB Malmö, kommer vi att registrera den i vårt hyressystem inför varje kvartal. Sedan meddelar vi autogirot alternativt bank att vi ämnar dra hyran från ditt bankkonto. Därefter får du en skriftlig bekräftelse från din bank om att medgivandet har registrerats.
Fram till dess att du erhållit nästkommande kvartalsavisering betalar du din avgift på vanligt sätt.

Autogiro blankett fås genom att ringa HSB Malmö Kundtjänst på telefonnummer 010-442 30 00

E-faktura - elektronisk faktura direkt till din internetbank

Nu har du möjlighet att undvika onödig pappershantering och transporter. Genom att gå över till E-faktura kommer du erhålla din kvartalsavisering direkt i din internetbank och slipper allt arbete med att spara kvartalsaviseringarna från Brf Eken och bidrar samtidigt till en bättre miljö.

Beställningen av E-faktura är lätt och görs genom att man anmäler sig via sin internetbank oftast under "E-faktura anmälan" eller liknande rubrik. Sök efter "HSB Malmö" därefter fyller ni i avtalsnummer, avimottagarenamn samt eventuellt extra personnummer.

Logga in på er internetbank redan idag och minska på pappersförbrukningen!