367774

Boendepärm

Boendepärmen är en pärm som samlar alla dokument relaterat till HSB Brf Eken och din bostadsrätt i föreningen. Samtliga som bor i Brf Eken har en Boendepärm och fungerar som en brygga mellan gamla och nya medlemmar. Boendepärmen tillhör bostadsrätten och skall vid överlåtelse liksom brickor och postboxnycklar lämnas över till den/de nya ägaren/ägarna.

 

Boendepärmen är till för att styra upp och hjälpa både medlemmarna och föreningen så att förståelse uppstår i alla dess frågor som uppstår i en bostadsrätt.

 

Boendepärmen skall hållas uppdaterad med det som föreningen skickar ut så som Ekenbladet, Årsredovisningar m.m.

Boendepärmen finns även digital via "Boendepärm Online" under Boende menyn.

 

 

Viktigt
Vid försäljning av er ägandedel av föreningen är det viktigt att flik 15 läses i god tid innan.

En av boendepärmarna
En av boendepärmarna