367774

Vi öppnar upp Uthyrning av Ekroten 1a oktober
På grund av pågående pandemi har styrelsen valt att inte hyra ut varken Ekroten eller gästrummet i sommar för att begränsa smittorisken för vår personal och de som hyr lokalerna. Nu när riktlinjerna har uppdaterats så öppnar vi upp för bokningar efter 1a oktober men det kräver att alla följer rådande riktlinjer

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Bokningsförfrågan Ekroten

Följ anvisningar noggrant
För att boka Ekroten behöver vi nedan formulär ifyllt samt att ni läst om alla regler gällande Ekroten i er Boendepärm eller via föreningens hemsida.

Endast bekräftad bokning är giltig bokning.

Regler
I spalten till höger finner du Ekrotens regler. Dessa ska läsas och följas. Reglerna finns även i Ekroten.

Betalning
Efter bekräftad bokning görs betalning till följande konto efter nyttjandet.

Pg-konto 14 75 12-8 + där ni även skriver följande i meddelanderutan;

     ”032 konto 3218, Fakt(nr), BR(nr), M(nr), (dd/mm-dd/mm)

Deposition lämnas när nycklar hämtas vilket utgår med 1000 kr och återbetalas efter fullgjord städning första vardagen (mån-torsdag) efter kontroll.

Nyckelhämtning
Nycklar kan hämtas ut från sex dagar innan och uthyrningstider skall följas då brickor är tidsstyrda och efterföljande uthyrning kan vara bokad av annan.

Avbokning debiteras fullt pris vid mindre än 72 timmar innan bokning och 200 kr vid övrig avbokning.

 • Personen som står för bokningen.
 • Din bostadsrättsnummer ex. BR09 om du bor i bostadsrättnummer 9. Bor du ej i föreningen skriver du BR99.
 • Alternativ som väljs kommer styra tillträde. Tänk därför igenom så ni hinna med både förberedning samt städning av lokalen.

 • Glöm ej välja om ni vill inkludera gästrum för tillträde till TV, säng m.m. eller inte.

 • Här summerar ni er summa för bokningen.

  För aktuella priser för bokningar, se PDF-fil i spalten till höger.
 • Alternativ som väljs kommer styra tillträde. Tänk därför igenom så ni hinna med både förbereda samt städning av lokalen.
 • När användning av lokalen sker är det användarens skyldighet att tillse att denne erhållit all information om regler för nyttjande av lokalen.
 • Ja, jag accepterar och samtycker till att HSB Brf Eken i Malmö behandlar personuppgifter om mig i enlighet därmed.
 • Kontrollera så du fyllt i hela formuläret innan du skickar.