367774

Enhetsmätning el

Efter samma stämma som med bredbandet (2010) så arbetade styrelsen med att gå över till enhetsmätning av el. Det innebär att föreningen är den som levererar el till samtliga medlemmar.

Detta driftsattes efter två intensiva dagar under 2012-01-26 samt 2012-01-27 där samtliga medlemmar (undantag från två som löstes dagen efter) såg till att mätarbytet i respektive bostadsrätt kunde utföras. En stor eloge till samtliga medlemmar och Anders Christensson som gjorde detta möjligt.

Föreningen köper enbart förnyelsebar energi och el priset och övrig information hittar ni genom fliken Mäklare och "Mäklarinformation - FAQ" under punkt 21.

Vid försäljning:
Vid försäljning regleras kvarvarande förbrukningsavgifter genom att HSB Malmö fakturerar säljaren detta i efterhand.