367774

Föreningsstämma 2020

Nu är det dags för föreningsstämma 2020 i vår bostadsrättsförening!
Boka onsdagen den 12:e februari kl. 19.00 i er almanacka och var med att påverka ert boende.


Här kommer de dokument som berör föreningsstämman läggas upp för nedladdning. Inget tryckt material kommer delas ut enligt beslut på föreningsstämman 2014. Önskas materialet utskrivet så vänligen kontakta styrelsen.

Har ni några frågor om föreningsstämman eller något annat som berör mötet ta kontakt med oss på styrelsen@hsbeken.se

Välkommna till Årsmötet i Ekroten!
/Styrelsen

Uppladdade dokument:
2020-01-25:

  • Kallelse årsmöte, uppsatt 2020-01-19

2020-02-02:

  • Årsredovisning 2019
  • Fullmakt föreningsstämma, 2020-02-12
  • Motion från BR22 och svar på motion, 2020-02-02
  • Valberedningens förslag Brf Eken 2020-2021

Extra föreningsstämma 2020-02-12

Då styrelsen fått in en motion som stöds av 10% av medlemmarna så kallar styrelsen till extra föreningsstämma enligt §14 i föreningens stagdar.
Den extra stämman kommer att starta direkt efter att ordinarie föreningstämma avslutats (som påbörjas den 12 februari kl. 19.00)


Motionen handlar om att omvandla ett fastighetsförråd i entrén på Celsisugatan 13a till barnvagnsrum.

/Styrelsen

Uppladdade dokument:
2020-01-27:

  • Kallelse extra föreningsstämma, uppsatt 2020-01-27

2020-02-02:

  • Fullmakt föreningsstämma, 2020-02-12

2020-02-07:

  • Begäran om extra föreningsstämma, 200125
  • Kommentar från styrelsen angående barnvagnsrum, 200205
  • Svar motion BR19, 20025.pdf