367774

Gemensamhet

En bostadsrättsförening är inte som en hyresrätt utan här äger varje medlem en del i föreningen och står således också för föreningens utgifter och inkomster. Det egna ansvaret är också större, man skall ex. själv tillse att bostadsrätten är i gott skick och då speciellt badrummet. En vattenskada som beror på dåligt underhåll, bristfälligt tätskick eller liknande åligger medlemmen själv att stå för alla kostnader. Det innebär att föreningen då har rätt att kräva ersättning för sina extra utgifter så som självrisk m.m.

 

Tillsammans skapar man däremot en stark förening som hjälper varandra. Tankesättet är att om vi går ihop och förhandlar så får vi ner priset och således sänker vi våra egna kostnader.

 

Detta har Brf Eken gjort sedan 2011 inom en rad segment. Hoppas du förstår vikten av att hjälpa varandra.