367774

Internet - Ownit rutin

Vad ingår:

För Brf Ekens medlemmar tillkommer bredbandskostnaden/mån utöver månadsavgifterna till självkostnadspris. Då får man tillgång till 100/100 Mbit/s bredband, IP-telefoni samt online lagring.

För att aktivera bredband/IP-telefoni: http://www.ownit.se

För aktuell kostnad/månad hänsvisar vi till Boendeinformation och bredbandspunkten.

Vid byte utav bostadsägare gäller följande:

 1. Personen som flyttar ut gör en skriftlig uppsägning innehållande personuppgifter, adressuppgifter och uppsägningsdatum till Ownit genom att skicka ett e-post till: info@ownit.se

2. Ownit hanterar uppsägning och inaktiverar anslutningen i bostaden till dess att utflyttningsdatum nås.


3. Ny boende flyttar in och registrerar sig för bredband på http://portal.ownit.se genom att koppla in sin utrustning (dator/router) direkt i det installerade bredbandsuttaget. Det tar ungefär 10-15 minuter att komma igång.


4. Telefoni och övriga tjänster beställes separat.

5. Debitering för bredband sker via avgiftsavin och kommer fortlöpa då det är knutet till bostadsrätten. Övriga tjänster som beställts debiteras bostadsrättsinnehavaren direkt av Ownit.