367774

Oasen

Vi har en väldigt fin innergård, även kallad Oasen. På den finns det tre grillplaster men även utrymme för  fikaplatser. Grillplats Altan är den största och befinner sig uppe på altandäcket, som är i mitten av Oasen. De andra två är placerade längst ner i hörnen, Grillplats Bertrand mot Bertrandsgatan och Grillplats Celsius mot Celsiusgatan.

 

Övriga platser anses som fikaplatser. Observera att dessa inte är några grillplatser.

 

 

Bokning av grillplatserna

 

Grillplatserna bokas på följande tider genom terminalen "Bertrandsgatan".

 

09.00-12.00, 12.00-15.00, 15.00-18.00, 18.00-21.00 och 21.00-24.00.

 

För att boka grillplatserna från bokningsterminalen på Celsiusgatan, välj boka i annan terminal. Grillplatserna kan bokas en vecka i förväg och max 6 timmar (2 pass) åt gången.

Ordningsregler vid grillning och fester på Oasen föreligger.

För att inte de övriga boende skall störas orimligt mycket, gäller följande:

 

 

  • På kvällar innan vardagar (söndagkväll - torsdagkväll) bör man visa extra hänsyn med tanke på att många skall jobba dagen efter. Klockan 22,00 ligger som riktlinje för när det ska vara tyst.
  • Fredagkväll och lördagkväll ska ljudet dämpas efter klockan 22,00 och 24,00 bör det i praktiken vara tyst.

 

Normalt samtal är dock acceptabelt. För övrigt är det sunt förnuft som gäller. Kol/aska efter grillningen ska man låta ligga kvar pga brandrisken. Sällskapet som bokat nästa tillfälle skrapar enkelt ner de svalnade resterna i plåtkärlen. Inget annat än kol skall läggas i dessa. Grillgallren skall rengöras efter användning. Alla verktyg som finns vid grillarna skal återlämnas efter grillningen, de tillhör respektive plats.

 

Endast bostadsinnehavaren i Brf Eken kan boka uteplatsen och denna är ansvarig för all verksamhet och iordningställande efteråt.