367774

Om något händer

Eftersom vi gemensamt äger och driver huset vi bor i är det också viktigt att vi tar hand om den på ett bra sätt. Men om något skulle inträffa så har du följande möjligheter att komma i kontakt med föreningen.

Felanmälningar gör du lättast via formuläret här på hemsidan eller e-posta styrelsen på styrelsen@hsbeken.se

Vill du tala med någon personligt eller det är ett akut ärende har Föreningen en jourtelefon som någon medlem av styrelsen ansvarar för. Dagtid vardagar (kl. 07-16) når du lättast och snabbast styrelsen via denna telefon på 070-597 08 03.

Om du inte kan nå styrelsen via jourtelefonen ovan, och ärendet är akut, kan du förska ta kontakt med vår vaktmästare Jonas Jonasson (under samma telefontider som jourtelefonen) på 073-960 60 22.

Vid akut situation utanför dessa tider (dvs. vardagar kl. 16-07, lördag, söndag och helgdagar) ska
Security Assistance-fastighetsjouren kontaktas. Ni når dem dygnet runt på 040-689 24 80.

Vid bägge fallen är det ärendets karaktär som avgör om Föreningen står för kostnaden eller om kostnaden kopplas till bostadsrättsinnehavaren. Generellt kan man säga att fel som är bostadsrättsinnehavarens ansvar inte bekostas av Föreningen.