367774

Radiatorrenovering

Det kommer ske ett arbete i föreningens samtliga lägenheter och lokaler kommande månader, med början vecka 22 och slut i augusti. Detta kommer innebära att styrelsen behöver motta nycklar från samtliga lägenhetsinnehavare.
 
Utöver bytet ska det även ske en injustering av radiatorerna för att få en jämnare värme i lägenheterna och även ett arbete i källaren. Injusteringen kommer optimera värmeförbrukningen i huset så det kan ses på som en investering eftersom huset kommer förbruka mindre energi.
 
Peter Bergh från Climat80 var med på mötet, han är ansvarig för teamet av montörer som ska utföra injusteringen och arbetet. Alla ventiler ska bytas och även luftningsskruven vilket betyder att de behöver komma åt på varje sida av elementen, det är alltså de boendes ansvar att ta bort inredning ovanför, gardiner och möblering 1m framför och 0.5m på varje sida av lägenhetens samtliga radiatorer inför de 4 arbetena i varje lägenhet som är planerade. Information om när dessa arbeten skall utföras i lägenheterna kommer att anslås på trapphusdörrarna.
 
Frågor som dök upp på mötet:
Vad händer om elementet är förtäckt eller om ytan ovan och runtom ej är frigjort? Montören kommer att fotografera området och eventuella kostnader för att frigöra området kommer att belastas medlemmen.
 
Firman som ska utföra abetet heter Climat80. Det kommer vara 2 montörer i varje lägenhet för säkerhets skull, kläder märkta med Climat80 och ID.
 
Nyckel ska lämnas in, även om man tror att man är hemma. Saknar man nycklar så får en kopia skapas.