367774

Stadgar

Här hittar du våra stadgar som en pdf-fil och det är bl.a. utefter stadgorna man bestämmer vad som är rätt eller fel i en förening. Ofta är det sunt förnuft som fungerar, men en tydlig riktning underlättar arbetet för lika behandling.

Föreningen har även trivselregler samt en del policys som skall följas vilket ni hittar i era boendepärmar och här på hemsidan under boende och trivselregler.

Föreningens stadgar som gäller från och med 5 oktober 2018:


Våra tidigare stadgar från 2006 (gällande fram till och med 4 oktober 2018):