367774

Om oss

Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av fastigheten:

Enen 3


Fastighetens adresser är:
Celsiusgatan 13 A-C, Föreningsgatan 54 A-C samt Bertrandsgatan 2 A-F


Fastigheten innehåller:
70 st bostadsrättslägenheter
5 st bostadsrättslokaler
3 st hyreslokaler


I fastigheten finns:
9 st trapphus
6 st fd torkvindar
3 st fd piskbalkonger
2 st tvättstugor
1 st gemensamhetslokal (Ekroten)
1 st styrelserum samt verkstad
1 st fd mangelrum


Föreningens 70 st bostadsrättslägenheter fördelar sig enligt följande:
2 st             1 r o k
38 st           2 r o k
30 st           3 r o k


Total lägenhetsyta 4´639 kvm (medelyta 66 kvm)
Total lokalyta 2´025 kvm (varav 532 kvm bostadsrättslokaler)
Föreningens byggnad färdigställdes år 1948


En bild från gården

Brf Eken fiskdamm.
Brf Eken fiskdamm.

Affärsidé

Utveckla, tillhandahålla bästa tänkbara boendet.

Vision

Skapa effektiva lösningar som bidrar till bättre boende.

Värdegrund

Ordning och reda.
Ärlighet mot medlemmar.
Innovativt tänkande.

Pressmaterial & filer

För mer information se FAQ och Kontakt

Hört från kund

En förening man inte vill lämna och en förening man trivs i! /Maria