367774

Nyhetsarkiv

2010 > 11

INFORMATION

Försäkringar
Vad en badrumsskada i slutänden kommer att kosta bostadsrättsinnehavaren beror på fyra saker - skadeorsaken, bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring, bostadsrättsinnehavarens hemförsäkring och vad som står i bostadsrättsföreningens stadgar.

I en bostadsrätt ansvarar bostadsrättsföreningen i huvudsak för själva stommen med råa väggar, golv, tak och rör. Den enskilde bostadsrättsinnehavaren har i regel ansvar för ytskiktet - kakel, klinkers, matta och tapeter - vitvarorna och badrumsporslinet. Gränsdragningen görs i dels bostadsrättslagen, dels i bostadsrättsföreningens stadgar, vilket gör att det kan finnas skillnader mellan olika föreningar.
Om skadan uppstått på grund av en läcka från taket, som tillhör föreningens ansvar, ska alltså bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring stå för kostnaderna. Om det däremot handlar om brister i badrummet är den enskilde bostadsrättsinnehavaren ansvarig och då gäller det att ha rätt privatförsäkring.

Hemförsäkringen omfattar enbart lösöre och inte ytskikten. Den som äger en bostadsrätt bör därför teckna en bostadsrättstilläggsförsäkring. Villkoren skiljer sig emellertid en hel del mellan olika försäkringsbolag. Eftersom skadorna i våtrum har ökat och blivit en tung utgiftspost har allt fler försämrat villkoren vid badrumsläckage och många ersätter numera inte tät- eller ytskikt. Maxbeloppet för vad försäkringen ersätter kan också variera rejält, från 75 000 kronor till det dubbla.

Är badrummet gammalt bör man ta med i beräkningen att värdet skrivs ner med åldern. Är badrummet nyrenoverat måste arbetet vara fackmannamässigt utfört enligt branschens regler för att försäkringen ska gälla.
Om man ärvt skadan vid köpet har man två år på sig att reklamera till säljaren, men eftersom undersökningsplikten är långtgående är det svårt att få rätt i sådana fall.

Källa: Carita Lindborg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå

 

Mer information:
http://www.sydsvenskan.se/bostad/article62266/Finn-tvingades-riva-hela-badrummet.html

http://www.sydsvenskan.se/bostad/article62267/Foreningen-betalar-lite---mendu-betalar-mest.html

Visa hela nyheten »
Etiketter: badrum

Badrum

Har man ett badrum av äldre år är det extra viktigt för innehavaren att ha kontroll på vart vatten hamnar och att absolut ej stå upp och duscha! Badrum är till för bad och vid en eventuell skada kommer föreningens självrisk drabba innehavaren av bostadsrätten. Enda undantag från denna regel är om vattenskadan beror på dålig golvbrunn. Tänk på att ett par gånger per år kontrollera tätringen, rensa golvbrunn från hårstrå och liknande.

Ett badrum har ca. 10-15 års livslängd och vid helkaklad dusch är det mycket viktigt att torka av efter varje duschning.

Visa hela nyheten »
Etiketter: badrum

Föreningen kommer tillsammans med HSB Malmö och Folksam teckna en ny fastighetsförsäkring inkl. bostadsrättstillägg + allrisk!

Det nya avtalet innehåller alltså även ett tillägg för allrisk, mer information kommer så fort allt är klart. Dock kan ni redan förberedda er på ytterliggare sänkta kostnader.

Visa hela nyheten »

Vi står inför en dyster tid när det gäller dödsfall i Sverige. Under december till januari dör flertalet av de 90 personer som varje år omkommer till följd av brand i sin bostad! Se över ert brandskydd hemma och var extra noggranna med att kontrollera så alla bl.a. levande ljus står säkert och inte i närhet av något brännbart så som gardin eller något annat som kan falla över ljuset.

 

Kontrollera eran brandvarnare (helst en i varje rum).

Kontrollera så ni har något att släcka med (brandfilt, handbrandsläckare).

 

En brand kan utvecklas på 5 minuter till en katastrof, men med rätt utbildning kan du rädda liv. Tänk efter före det är för sent...

Visa hela nyheten »

Som medlem i HSB Malmö och HSB Brf Eken kommer ni in gratis på Bomässan som anordnas torsdag-lördag.

 

Skriv ut gratis biljett på denna sida;

http://www.hsb.se/malmo/bostadsmassan

 

Kanske kommer du på något som styrelsen borde ta tag i?

Visa hela nyheten »
Etiketter: hsb, bomässan

Vädret Malmö