367774

Nyhetsarkiv

2015 > 06

.
HSB beklagar att den retroaktiva höjningen av månadsavgifterna har räknats om felaktigt till ett årsbelopp i stället för till ett engångsbelopp vilket i sin tur innebär att engångsbeloppet har delats med 12 månader.

Som ett exempel så har för lägenhet 2, en utdebiterad retroaktiv avgift på totalt 193:- uppdebiterats med endast 16:- på juli avin vilket innebär att resterande 177:- kommer att upp debiteras i nästa kvartal och ut aviseras på oktober månadsavi.

Hoppas att ni har överseende med detta.

Visa hela nyheten »

Vädret Malmö