367774

Nyhetsarkiv

2017 > 10

Styrelsen har fastslagit nya trivselregler för miljörummet. Detta på grund av att vi haft en omfattande felsortering och en hel del nedskräpning i rummet och styrelsen ansåg sig förtydliga vad som gäller där. Klicka på länken nedan för att komma till föreningens trivselregler.
Nedskräpning eller felsortering som kan kopplas till en bostadsrätt leder till en debitering på 1.200 kr eller verklig kostnad per tillfälle för tex. extra städning och sophämtning.
Miljörummet är också kameraövervakat med inspelning. 

Klicka här för att komma till föreningens trivselregler.

Visa hela nyheten »

Vädret Malmö