367774

Boendepärm

Boendepärmen är en pärm som samlar alla dokument relaterat till HSB Brf Eken och din bostadsrätt i föreningen. Samtliga som bor i Brf Eken har en Boendepärm och fungerar som en brygga mellan gamla och nya medlemmar. Boendepärmen tillhör bostadsrätten och skall vid överlåtelse liksom brickor och postboxnycklar lämnas över till den/de nya ägaren/ägarna.

 

Boendepärmen är till för att styra upp och hjälpa både medlemmarna och föreningen så att förståelse uppstår i alla dess frågor som uppstår i en bostadsrätt.

 

Boendepärmen skall hållas uppdaterad med det som föreningen skickar ut så som Ekenbladet, Årsredovisningar m.m.

 

 

Viktigt
Vid försäljning av er ägandedel av föreningen är det viktigt att flik 15 läses i god tid innan.

En av boendepärmarna
En av boendepärmarna