367774

Pantbrev och pantsättningar

Alla pantföreskrifter, pantsättningar och panter skall skickas till nedan adress då föreningen ej själv hanterar detta. Kontroll, notering samt sammanställning utförs alltså av nedan hanterare. För att skapa en snabbare hantering och även spara på miljön ser vi gärna att allt med panter skickas direkt till nedan adress.

 

HSB Malmö

Pantbrev Brf Eken 2032

Turning Torso

211 15 Malmö

 

Miljön och HSB Brf Eken tackar er!