367774

Stadgar

Här hittar du föreningens stadgar som pdf-fil.

Föreningens stadgar som gäller från och med 5 oktober 2018: